x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Gestió d'informació