x Animacions i simulacions x Material manipulable x Resolució de problemes