x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació x Mapes i plànols