x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació x Eines TIC