x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació x Gestió d'informació