x Animacions i simulacions x Representacions i models x Eines TIC x Raonament i argumentació