x Animacions i simulacions x Resolució de problemes x Representacions i models