x Animacions i simulacions x Experimentació x Imatge, so i vídeo