x Animacions i simulacions x Experimentació x Raonament i argumentació