x Animacions i simulacions x Experimentació x Treball en context x Imatge, so i vídeo