x Comunicació escrita x Animacions i simulacions x Resolució de problemes