x Comunicació escrita x Comunicació oral x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes