x Comunicació escrita x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes