x Comunicació escrita x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp