x Comunicació escrita x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Indagació i recerca