x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes