x Comunicació escrita x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE