x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Eines TIC