x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Animacions i simulacions x Representacions i models x Comunicació oral