x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Eines TIC