x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Eines TIC