x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Raonament i argumentació x Fonts primàries x Gestió d'informació