x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo