x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes