x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes