x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Fonts primàries x Gestió d'informació