x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Indagació i recerca x Fonts primàries