x Comunicació escrita x Raonament i argumentació x Representacions i models x Fonts primàries