x Comunicació escrita x Representacions i models x Comunicació oral x Animacions i simulacions