x Comunicació escrita x Representacions i models x Comunicació oral x Resolució de problemes x Animacions i simulacions