x Comunicació escrita x Representacions i models x Fonts primàries