x Comunicació escrita x Representacions i models x Raonament i argumentació x Fonts primàries x Indagació i recerca