x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Animacions i simulacions