x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo