x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo