x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp