x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Gestió d'informació