x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca x Resolució de problemes