x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació oral x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp