x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp