x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació oral