x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes