x Comunicació escrita x Exercitació lingüística x Comunicació oral