x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Representacions i models x Comunicació escrita x Resolució de problemes