x Comunicació oral x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Eines TIC x Resolució de problemes