x Comunicació oral x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Representacions i models