x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Eines TIC x Resolució de problemes