x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Indagació i recerca