x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Eines TIC