x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp